Personalet på Kronborghus

På Kronborghus arbejder vi på tværs af hele huset, således at alt personale kender alle beboere

Annette Petersen

Annette har været ansat på Kronborghus siden 2015, og er pt. i gang med at læse til pædagog som meritstuderende

Annika Nielsen

Annika er uddannet SSH, og har været ansat på Kronborghus siden 2015

Casper Frederiksen

Casper har været ansat på Kronborghus siden 2010, og er pt. igang med at læse til pædagog som meritstuderende

Christian Rasmussen

Christian er uddannet ernæringsassistent, og har været ansat på Kronborghus som omsorgsmedhjælper siden 2016

Christina Saraullo

Christina er uddannet pædagog, og har været ansat på Kronborghus siden 2016

Gunna Sundal

Gunna er uddannet SSH, og har været ansat på Kronborghus siden 2014

Helle H. Mølgaard

Helle er uddannet pædagogisk assistent, og har været ansat på Kronborghus siden 2016

Helle Ottendahl

Helle er én af vores 4 faste nattevagter. Helle er uddannet pædagogisk assistent, og har været ansat på Kronborghus siden 2014.

Jenny Adamson

Jenny er én af vores 4 faste nattevagter, og har været ansat på Kronborghus siden 2016

Jens Petersen

Jens er Kronborghus' servicemedarbejder, som ud over sit gode pædagogiske omsorgsarbejde med beboerne, også udfører diverse pedel opgaver i huset.

Jens har været ansat siden Kronborghus' start